Skip to Content

Workers’ Compensation Board

Search menu

Save the Date – COVID-19 and Workers’ Compensation Webinars

Language Assistance: (877) 632-4996 |

Language Access Policy | Español | Русский | Polski | 中文 | Italiano | Kreyòl ayisyen | 한국어 | বাঙালি | יידיש | عربى

Translated Documents יידיש (Yiddish)

ביטע אָנקלינגען (877) 632-4996 פֿאַר פֿרײַ שפּראַך הילף באַדינען.

קליענט באַדינוּנג - פֿרײַ טעלעפֿאָן נוּמער
(877) 632-4996
מאָנטיק - פֿרײַטיק - 8:30 פֿ“מ צוּ 4:30 נ“מ

די פֿאָלגנדיקע דאָקוּמענטן זײַנען אין PDF פֿאָרמאַט.

אױב איר דאַרפֿן הילף מיט די דאָקוּמענטן, ביטע אי-מייל דעם באָרד אָדער אָנקלינגט (877) 632-4996

פֿאָרמען

פֿאָרמע נוּמער/
נילנוּל דאַטע
פֿאָרמע טיטל װער פֿאָרלײגט אַװוּ צוּ פֿאָרלײגן װען צוּ פֿאָרלײגן
A-9Y (11/21) באַמערקט זיך אַז איר מעגן זײַן פֿאַראַנטוואָרטלעך פֿאַר מעדיקאַל קאָסטן אין די געשעעניש פֿוּן דוּרכפֿאַל צוּ פּראָקוּרירן, אָדער אױב פֿאַרגיטיקוּנ ג איז אוּמדערלױבט, אָדער אױב הסכּמה כּפֿי צוּ WCL §32 איז באַוויליקט אַרבעטער פֿאָרלײגן מיט געזוּנטערהײַט צוּשטעלער פּראָקוּרירט אָדער װערט אוּמדערלױבט. פֿאָרמע דאַרף זײַן דערהאַלטן בײַם דאָקטער נאָך עס איז פֿוּלגעשטענדיקט אוּן אוּנטערגעשריבן.
AFF-1Y (6-16) אַפֿידײװיט פֿאַר טױטפֿאַל בענעפֿיטס קלײַמאַנט (זען װען צוּ פֿאָרלײגן) Workers' Compensation Board דעם אַפֿידײװיט דאַרף מען ניצן בײַ אַן איבערבלײַביק ספּאַוּס אָדער די אָפּהענגיק קינדער פֿוּן פֿאַרשטאָרבענער; בײַ אָפּהענגיק ברידער/שװעסטערס/אײניקלעך; בײַ אָפּהענגיק עלטערן/זײדע-באָבע. עס קען אױך זײַן באַנוּצט בײַ די ניט-אָפּהענגיק
C-3Y (4/19) אַרבעטער טענה אַרבעטער Workers' Compensation Board, פֿאַר אין- במשך צװײ יאָר פֿוּן צוּפֿאַל, אָדער במשך צװײ יאָר נאָך אַרבעטער האָט געװוּסט אָדער האָט געדאַרפֿט װיסן אַז הפֿסד
C-3.1Y (3/04) באַמערקוּנג פֿוּן רעכט צוּ אַױסקלײַבן אַן Workers' Compensation Board אַרבעטער פֿוּלגעשטענדיקט בײַ געשעדקיט אַרבעטער װען אַרבעטגעבער װאָס איז ניט אַ טײל פֿוּן אַ דעם צוּשטימוּנג דאַרף ניט עקזעקוּטעד װערן אײדער די געשעעניש פֿוּן אַרבעטער אַרבעטן-באַצױגן הפֿסד אָדער קראַנקײַט, אָבער דאַרף זײַן עקזעקוּטעד
C-3.3Y (12/09) באַגרענעצט באַפֿרײַוּנג פֿוּן געזוּנטערהײַט אינפֿאָרמאַציע (HIPAA) קלײַמאַנט ארבעטער פֿאַרגיטיקונגס באָרד אױב דוּ האָסט באַקוּמען באַהאַנדלוּנג פֿאַר אַ פֿריערדיקן הפֿסד אױף דעם זעלבן קערפּער טײל אָדער פֿאַר אַ קראַנקײַט ענלעך אַז די באַשרײַבט אין דײַן גיייק קלײם, אָנפֿילן די פֿאָרמע.
C-25Y (1/11) אַפּליקאַציע פֿאַר עפֿענען נאָך אַ מאָל קלײם, מער װי זיבן יאָר נאָך צוּפֿאַל. אַרבעטער Workers' Compensation Board װען צווּלייגן צוּ עפֿענען נאָך אַ מאָל אַ פֿאַל מער װי זיבן יאָר נאָך די דאַטע פֿוּן צוּפֿאַל. פֿאָרלײגן מיט פֿאָרמע C-27 דאָקטער באַריכט (זען אוּנטן) אױב געפֿאָדערט.
C-32Y (2/16) Acuerdo de renuncia - Sección 32 WCL Partes interesadas El formulario debe estar firmado por todas las partes interesadas y se debe enviar por correo a WCB (o se debe presentar en la audiencia). El acuerdo se puede presentar en cualquier momento durante un caso abierto o pendiente y puede cubrir todos los asuntos.
C-32.1Y (2/16) אָפּטיילוּנג 32 פֿאַרענטפֿערוּנג הסכּמה: קלײַמאַנט באַפֿרײַוּנג פּאַרטײ פֿאָרלייגן אָפּטיילוּנג 32 פֿאַרענטפֿערוּנג הסכּמה ארבעטער פֿאַרגיטיקונגס באָרד פֿוּלגעשטענדיקט אוּן נאָטאַרײַזד פֿאָרמע C-32.1 דאַרף זײַן פֿאָרגעלײגט צוּזאַמען מיט פֿאָרמע C-32, אָפּטיילוּנג 32 הסכּמה.
C-32-IY (2/16) פֿאַרגיטיקוּנג הסכּמה - אָפּטיילוּנג 32 WCL בלױז פֿאַרגיטיקוּנג פֿאַרענטפֿערוּנג הסכּמה פּאַרטייען אין אינטערעס פֿאָרמע דאַרף זײַן אוּנטערגעשריבן בײַ אַלע פּאַרטייען אין אינטערעס אוּן געשיקט צוּ WCB (אָדער פֿאָרגעלײגט אין פֿאַרהער). הסכּמה מעג זײַן פֿאָרגעלײגט במשך אַן אָפֿנט אוּן הענגענדיק פֿאַל, אוּן מעג פֿאַרדעקן קײן אוּן אַלע ענינים.
C-35Y (4-17) עקסטרעם שװעריקײַט באַשטימוּנג בקשה אָפּטיילוּנג 35(3) פֿוּן אַרבעטער פֿאַרגיטיקוּנג געזעץ געשעדקיט אַרבעטער ארבעטער פֿאַרגיטיקונגס באָרד װען אַ געשעדקיט אַרבעטער װאָס בעט אַ באַשטימוּנג משום אַן עקסטרעם שװעריקײַט אַז באַשרײַבט אין אָפּטיילוּנג 35(3) פֿוּן די אַרבעטער פֿאַרגיטיקוּנג געזעץ אוּן ער איז געװען קלאַסיפיצירט מיט אַ בלייַביק טײליקע דיסאַביליטי מיט אַן אָנווער פֿוּן לױן פֿאַרדינסט פֿייקײַט פֿוּן מער װי 75% אוּן שפּיץ בענעפֿיטס װעלן אויסגיין אין אײן יאָר.
C-62Y (4-17) קלײם פֿאַר פֿאַרגיטיקוּנג אין אַ טײטן פֿאַל קלײַמאַנט (דעם קלײַמאַנט איז דעם איבערבלײַביק ספּאַוּס, קינד אָדער אָפּהענגיק פֿוּן פֿאַרשטאָרבענער. זעען קאַפּױער פֿוּן פֿאָרמע פֿאַר דעטאַלן װעגן װער מעג פֿאָרלײגן אַ קלײם אין אַ טױטפֿאַל פֿאַל). Workers' Compensation Board, פֿאַר אין-אַרבעט הפֿסד אָדער קראַנקײַט. במשך צװײ יאָר פֿוּן צוּפֿעליק טױטפֿאַל.
C-121Y (1/11) קלײם פֿאַר פֿאַרגיטיקוּנג אוּן באַמערקוּנג פֿוּן אָנהײבוּנג פֿוּן דריטן-פּאַרטײ אַקציע אַרבעטער Workers' Compensation Board, דעם אַרבעטגעבער אוּן פֿאַרזיכערוּנג טרעגער. במשך 30 טעג נאָך דריטן-פּאַרטײ אַקציע האָט אָנגעהױבן.
C-257Y (11/21) קלײַמאַנט רעקאָרד פֿוּן מעדיקאַל אוּן פֿאָרן הוצעות אוּן אַ בקשה פֿאַר אוּמקערן קלײַמאַנט פֿאַרזיכערוּנג טרעגער/זעלבסט-פֿאַרזיכערט אַרבעטגעבער, מיט אַ קאָפּיע צוּ דעם Workers’ Compensation Board. אַז נױטיק. אַרײַננעמען קאָפּיעס פֿוּן אַלע קאַבאָלען אוּן רעכענוּנגען, אױב מעגלעך.
C-258Y (5/19) קלײַמאַנט רעקאָרד פֿוּן אַרבעט באַזוּכן אָנשטרענג/קאָנטאַקטן קלײַמאַנטן װאָס זײַנען טײליק דיסײבלעד אוּן האָבן ניט קײן אַרבעט אָדער אַרבעטן ניט, אחוץ אַ קלײַמאַנט װאָס איז באַרעכטיקט צוּ בענעפֿיטס װען ער/זי איז געװען קלאַסיפיצירט די פֿאָרמע אוּן אַלע דאָקוּמענטן װאָס אָנהאַלטן אײַער אַרבעט באַזוּכן אָנשטרענגען דאַרפֿן זײַן פֿאָרגעלײגט צוּם באָרד אײדער אײַער געהער, אָדער זײ די פֿאָרמע איז באַנוּצט צוּ רעקאָרד אָנשטרענגען געמאַכט צוּ געפֿינען אַרבעט אין דעם קלײַמאַנט מעדיקאַל באַגרענעצוּנגען אוּן מיטן הילף פֿוּן אַן אַגענציע אָצער אַרבעטן קאַוּנסעלאָר. ביטע פֿאַררוּפֿט זיך צוּ די דעטאַל
C-258.1Y (7/17) קלײַמאַנט רעקאָרד פֿוּן אַרבעט באַזוּכן אָנשטרענגען. קלײַמאַנטן װאָס זײַנען טײליק דיסײבלעד אוּן האָבן ניט קײן אַרבעט אָדער אַרבעטן ניט, אחוץ אַ קלײַמאַנט װאָס איז באַרעכטיקט צוּ בענעפֿיטס װען ער/זי איז געװען קלאַסיפיצירט מיט אַ בלייַביק טײליקע דיסאַביליטי. די פֿאָרמע אוּן אַלע דאָקוּמענטן װאָס אָנהאַלטן אײַער אַרבעט באַזוּכן אָנשטרענגען דאַרפֿן זײַן פֿאָרגעלײגט צוּם באָרד אײדער אײַער געהער, אָדער זײ ברענגען אין דאַטע פֿוּן פֿאַרהער אוּן װערן זײַן פֿאַרזאַמלט בײַ דעם די פֿאָרמע איז באַנוּצט צוּ רעקאָרד אָנשטרענגען געמאַכט צוּ געפֿינען אַרבעט מיט דעם קלײַמאַנט פֿיזיש באַגרענעצוּנגען דוּרך אַ זעלבשטענדיק אַרבעטן באַזוּך. ביטע פֿאַררוּפֿט זיך צוּ די דעטאַל אינסטרוּקציעס אין זײַט צװײ פֿוּן די פֿאָרמע פֿאַר װען/אַװוּ צוּ פֿאָרלײגן די פֿאָרמע.
C-300.5Y (10/16) אױסנעמעניש אַרבעטער (אוּן אַדװאָקאַט אָדער רעפּרעזענטאַנט, אױב פֿאָרשטעלט) אוּן טרעגער/באָרד-באַוויליקט זעלבסט-פֿאַרזיכערער Workers' Compensation Board צו װערן באַנוּצט פֿאַר אױסנעמענישן צוּ אוּמקאָנטעסטעד פֿאַקטס אָדער געלײגט דערגײען, כּפֿי 12‏NYCRR 300.5
C-300.34Y (10/97) רױסזאָג פֿון ניט אַנטשלאָסן ענינים (ספּעציעל טײל פֿאַר אײַלן פֿאַרהערן) פּאַרטייען אין אינטערעס Workers' Compensation Board, מיט קאָפּיעס צוּ אַלע אַנדערע פּאַרטייען אין אינטערעס. במשך 20 טעג נאָך דעם פֿאַל װערט באַפֿוילן אַריבערגעפֿירט צוּ דעם ספּעציעל טײל פֿאַר אײַלן פֿאַרהערן.
C-312.5 (12/10) מסכים געװען אױף דערגײען אוּן באַװיליקוּנגען פֿאַר געלײגט אױסגלײַך באַשלוס (בלױז פֿאָרגעשטעלט קלײַמאַנטס) קלײַמאַנט (אױב פֿאָרגעשטעלט) אוּן טרעגער/באָרד-באַוויליקט זעלבסט-פֿאַרזיכערער Workers' Compensation Board אין פֿאַלן אין װעלכע דעם קלײַמאַנט איז פֿאָרגעשטעלט, די פֿאָרמע דאַרף זײַן באַנוּצט בײַ די פּאַרטייען כּדי צוּ פֿאָרשלאָגן דערגײען אוּן באַװיליקוּנגען כּפֿי 12‏NYCRR 312.5.
C-430SY (2/22) דערקלערונג פֿון רעכטן (WCL) פֿאַרזיכערונגס טרעגער / באָרד-באוויליקטער סעלבסט-פֿאַרזיכערער געשיקט צום געשעדיקטן אָנגעשטעלטער. אין 14 טעג פֿון קאַבאָלע פֿון אָנהייב פֿון FROI, אָדער מיט ערשט בענעפֿיץ טשעק, וועלכער איז פֿריער.
DB-271SY (5/19) אַרױסזאָג פֿוּן רעכט (DBL) ֿאַרזיכערוּנג טרעגער/באָרד/באַוויליקט זעלבסט-פֿאַרזיכערער ַרױסגעגעבן בײַם אַרבעטגעבער צוּם דיסײבלעד אַרבעטער. װען פֿאַרדעקט אַרבעטער איז ניט אין אַרבעט פֿאַר דיסאַביליטי פֿאַר מער װי 7 קאָנסעקוטיװע טעג, די פֿאָרמע דאַרפֿט פֿאָרגעלײגט זײַן במשך 5 אַרבעטן טעג; אָדער אין 5 טעג נאָך אַרבעטער װײסט אָדער דאַרף װיסן אַז ניט זײַן אין אַרבעט איז משום דיסאַביליטי, װאָס איז גרעסער.
DB-450Y (10/12) באַמערקוּנג אוּן באַווײַז פֿוּן קלײם פֿאַר דיסאַביליטי בענעפֿיטס קלײַמאַנט אױב איר װערן קראַנק אָדער דיסײבלעד דערװײַל אין אַרבעט אָדער װערט קראַנק אָדער דיסײבלעד במשך פֿיר (4) װאָכן נאָך ענדיקוּנג פֿוּן באַשעפֿטיקוּנג, פֿאָרלײגן מיט אײַער אַרבעטגעבער אָדער זײַן פֿאַרזיכערוּנג טרעגער.

אױב איר װערט קראַנק אָדער דיסײבלעד נאָך זײַן אָן אַרבעט פֿאַר מער װי פֿיר (4) װאָכן, פֿאָרלײגן מיט:

Workers' Compensation Board
Disability Benefits Bureau
PO Box 9029
Endicott, NY 13761-9029
DB-450.1Y (9-17) קלײַמאַנט אַרױסזאָג װעגן ניט זײַן שוּלדיק אָדער פּערזענלעכער הפֿסד. קלײַמאַנט Workers' Compensation Board
Disability Benefits Bureau
PO Box 9029
Endicott, NY 13761-9029
פֿאָרלײגן מיט פֿאָרמע DB-450.
DB-450.1Y (9-17) קלײַמאַנט אַרױסזאָג װעגן ניט זײַן שוּלדיק אָדער פּערזענלעכער הפֿסד. קלײַמאַנט Workers' Compensation Board
Disability Benefits Bureau
PO Box 9029
Endicott, NY 13761-9029
פֿאָרלײגן מיט פֿאָרמע DB-450.
DC-120Y (7/17) דוּרכפֿירוּנג באַמערקוּנג - ניו יאָרק שטאַט דיסאַביליטי בענעפֿיטס אַרבעטגעבער פֿאַרזיכערט פֿאַר דיסאַביליטי בענעפֿיטס דוּרך אַ פֿאַרזיכערוּנג טרעגער אָדער באָרד-באַוויליקט זעלבסט-פֿאַרזיכערוּנג. דאַרף מען ניט פֿאָרלײגן די פֿאָרמע. עס מוּזט זײַן פֿוּלגעשטענדיקט מיט אידענטיפֿיצירן פֿאַרזיכערוּנג אינפֿאָרמאַציע אוּן באַװיזן אין אַרבעטפּלאַץ. .װען פֿאַרזיכערן דיסאַביליטי בענעפֿיטס פֿאַרזיכערוּנג אָדער באָרד-באַוויליקט זעלבסט-פֿאַרזיכערוּנג.אַרבעטגעבערס דאַרפֿן באַקומען די פֿאָרמע פֿוּן זײער פֿאַרזיכערוּנג טרעגער אָדער ליצענצד פֿאָרשטײער.
טרעגער, זײער ליצענצד פֿאָרשטײער אוּן זעלבסט-פֿאַרזיכערט אַרבעטגעבער מעגן אי-מײל דעם באָרד אין Certificates@wcb.ny.gov צוּ באַקוּמען קאָנטראָלירט פֿאָרמען ניט פֿאַראַנען אין דעם װעבפּלאַץ
DD-1Y (5/21) גלײַך פּלאַסטן אױטאָריזאַציע מוּסטער פֿאָרמע ערשטנס, ענדערט אָדער באָטל מאַכט איבערגעבן פֿוּן אַרבעטער פֿאַרגיטיקוּנג בענעפֿיט טשעקס אוּן/אָדער לײזוּנגען פֿוּן אַ פֿאַרענטפֿערוּנג הסכּמה כּפֿי WCL § 32 גלײַך צוּ אַ פֿײַנאַנשאַל אינסטיטוּציע. דאָס איז בלױז אַ מוּסטער פֿאָרמע. קלײַמאַנט דאַרף אָנפֿילן די פֿאָרמע אין זײער פֿאַרזיכערער אָדער אַדמיניסטראַטאָר װעבפּלאַץ אוּן גלײַך זײ פֿאָרלייגן די פֿאָרמע.
פֿאַרזיכערוּנג טרעגער אָדער באָרד-באַוויליקט אַרבעטגעבער ניט פֿאָרלײגן מיט דעם WORKERS' COMPENSATION BOARD
ביטע לײענט די גאַנצע אינפֿאָרמאַציע אוּן אינסטרוּקציעס אין פֿראָנט פֿוּן פֿאָרמע.
DD-2Y (9/05) צװײ-יאָר באַשטעטיקוּנג אױף רעכט בענעפֿיטס צװײ-יאָר באַשטעטיקוּנג אױף רעכט בענעפֿיטס
פֿאַרזיכערוּנג טרעגער אָדער באָרד-באַוויליקט אַרבעטגעבער ניט פֿאָרלײגן מיט דעם WORKERS' COMPENSATION BOARD
יעדע זעקס מאָנאַטן, װען באַקוּמענ די פֿאָרמע פֿוּן טרעגער/באָרד-באַוויליקט זעלבסט-פֿאַרזיכערט אַרבעטגעבער.
DT-1Y (3/12) באַמערקט אַז קלײַמאַנט דאַרף צוּלייגן אױף דיאַגנאָסטיק טעסטס אוּן דורכקוקן דוּרך אַ נעץ-צוּשטעלערבלױז פֿאַרענטפֿערוּנג הסכּמה פֿאַרזיכערוּנג אָדער דיאַגנאָסטיק טעסטינג נעץ (DTN) קענען ניצן פֿאָרמע DT-1 אָדער אַ היפּש עקוויוואַלענט פֿאָרמע צוּ אידענטיפֿיצין אײן אָדער מער DTNs. קאָפּיע צוּמ אַרבעטער אוּן זײַן/איר רעפּרעזענטאַנט אוּן געזוּנטערהײַט צוּשטעלער. צוּ קלײַמאַנט װען דעם אַרױסזאָג פֿוּן קלײַמאַנט רעכט איז געשיקט - במשך 14 טעג פֿון קאַבאָלע פֿאַר אײַנפֿירן FROI, אָדער מיט ערשטן טשעק לױט WCL 110, אָדער װען דעם טרעגער קאָנטראַקטירט מיט אַ DTN
צוּ מעדיקאַל צוּשטעלער װען טרעגער קאָנטראַקטירט מיט אַ DTN, אָדער אין צײַט פֿוּן ערשטן מעדיקאַל רעכענוּנג.
LAC-1Y (11-18) שפּראַך צוּטריט באַמערקוּנג פֿאָרמע פֿאָרמע איז פֿאַר אינערלעך אוּן פֿוּנדרױסנדיק ניצן. ארבעטער פֿאַרגיטיקונגס באָרד ניו יאָרק שטאַט פּאָליסי איז צוּשטעלן שפּראַך צוּטריט צוּ פּוּבלישע באַדינען אוּן פּראָגראַמען. אױב דוּ פֿילסט אַז מיר האָבן דיר ניט געגעבן די פּאַסיקע אױסטײַטשוּנג באַדינען אָדער מיר האָבן דיר געלייקנט אַן איבערגעזעצט דאָקוּמענט װאָס איז פֿאַראַנען, ביטע בעט פֿאַר אוּנדזער באַקלאָג פֿאָרמע לדי דוּ זאָלסט אוּנדז געבן דײַנע באַמערקוּנגען.
OC-110AY (12/17) קלײַמאַנט אױטאָריזאַציע צוּ באַפֿרײַען אַרבעטער פֿאַרגיטיקוּנג רעקאָרדס (WCL אָפּטיילוּנג 110-a) קלײַמאַנט ארבעטער פֿאַרגיטיקונגס באָרד קלײַמאַנט דאַרף פֿאָרלייגן די פֿאָרמע מיט אָריגינעל אוּנטערשריפֿט כּדי צוּ דערלױבן באַפֿרײַוּנג פֿוּן זײַנע רעקאָרדס צוּ פּאַרטייען ניט אױטאָריזירט זײ צוּ באַקוּמען.
RB-89Y (9/21)
אַפּליקאַציע פֿאַר באָרד איבערקוּקן באַמערקט: 9/21 װערסיע איז בלױז אַ דערהײַנטיקוּנג אױף אינסטרוּקציעס. װערסיעס 11/18 אוּן 9/21 װעלן זײַן אָנגענוּמען בײַ דעם באָר
WC געזעץ ריכטער באַשלוס Workers' Compensation Board, מיט קאָפּיעס צוּ אַלע אַנדערע פּאַרטייען אין אינטערעס. במשך 30 טעג נאָך באַמערקוּנג פֿוּן פֿאָרלײגן די באַשלוס פֿוּן WC געזעץ ריכטער.
RB-89.1Y (9/21) רעבוטטאַל פֿון
אַפּליקאַציע פֿאַר באָרד איבערקוּקן באַמערקט: 9/21 װערסיע איז בלױז אַ דערהײַנטיקוּנג אױף אינסטרוּקציעס. װערסיעס 11/18 אוּן 9/21 װעלן זײַן אָנגענוּמען בײַ דעם באָרד
פּאַרטײ װאָס רעבוטטעס צווּלייגן אױף באָרד איבערקוּקן פֿוּן WC געזעץ ריכטער באַשלוס Workers' Compensation Board, מיט קאָפּיעס צוּ אַלע אַנדערע פּאַרטייען אין אינטערעס. במשך 30 טעג נאָך באַדינוּנג פֿוּן אַפּליקאַציע פֿאַר איבערקוּקן אױף די פּאַרטײ װאָס מאַכט דעם רעבוטטאַל.
RB-89.2Y (11/18) אַפּליקאַציע אױף איבערבליק / פֿוּל באָרד איבערקוּקן פּאַרטײ װאָס צווּלייגט אױף פֿוּל באָרד איבערקוּקן פֿוּן באָרד טאַפֿליע באַשלוס. Workers' Compensation Board, מיט קאָפּיעס צוּ אַלע אַנדערע פּאַרטייען אין אינטערעס. במשך 30 טעג נאָך באַמערקוּנג פֿוּן פֿאָרלײגן די באַשלוס פֿוּן באָרד טאַפֿליע.
RB-89.3Y (11/18) רעבוטטאַל פֿוּן אַפּליקאַציע אױף איבערבליק / פֿוּל באָרד איבערקוּקן פּאַרטײ װאָס רעבוטטעס צווּלייגן אױף פֿוּל באָרד איבערקוּקן פֿוּן באָרד טאַפֿליע באַשלוס Workers' Compensation Board, מיט קאָפּיעס צוּ אַלע אַנדערע פּאַרטייען אין אינטערעס. במשך 30 טעג נאָך באַדינוּנג פֿוּן אַפּליקאַציע פֿאַר פֿוּל באָרד איבערקוּקן אױף די פּאַרטײ װאָס מאַכט דעם רעבוטטאַל.
RFA-1WY (5/22) בקשה פֿאַר הילף בײַ געשעדקיט אַרבעטער קלײַמאַנט ארבעטער פֿאַרגיטיקונגס באָרד די פֿאָרמע מעג זײַן פֿאָרגעלײגט שטענדיק נאָך דעם באָרד באַשטימט אַ WCB פֿאַל נוּמער, אָדער נאָך דעם באָרד האָט אָנגעװיזן אַז מען װעט ניט נעמען קײן אַקציע (NFA). פֿאַרבײַט פֿאָרמע RFA-1
VDF-1Y (1/12) אָנווער פֿוּן לױן פֿאַרדינען פֿייקײַט פֿאַכטיק דאַטאַ פֿאָרמע קלײַמאַנט ארבעטער פֿאַרגיטיקונגס באָרד, קאָפּיע צוּם פֿאַרזיכערוּנג טרעגער געשעדקיט אַרבעטער װאָס מעגן האָבן אַ ניט-פֿאָרפּלאַנירט בלייַביק שװעריקײַט אוּן װאָז זײַנען ניט צוּריקגעגאַנגען אין אַרבעט דאַרפֿן פֿוּלשטענדיקן אוּן פֿאָרלייגן פֿאָרמע VDF-1 אַז פֿריערדיק אַז מעגלעך אין דעם קלײם.
WTC-12Y (9/18) פֿאַרשרײַבוּנג פֿאַר באַטייליקונג אין World Trade Center ראַטוּניק, אָפּזוּך אוּן/אָדער רײניקן אָפּעראַציעס אײַנגעשװאָרן אַרױסזאָג כּפֿי WCL §162 אַרבעטער אָדער פֿרײַוויליקער װאָס האָבן באַטײליקט אין World Trade Center ראַטוּניק, רעקאָװערי אוּן רײניקן אָפּעראַציעס צװישן 9-11-01 אוּן 9-12-02. ארבעטער פֿאַרגיטיקונגס באָרד ניט שפּעטער װי סעפּטעמבער 11, 2022
WTC-HIPAAY (4/17) World Trade Center פֿרײַוויליקער געזוּנטערהײַט פֿאַרזיכערוּנג פּאָרטאַביליטי אוּן פֿאַראַנטװאָרלעכקײַט געזעץ אױטאָריזאַציע פֿרײַוויליקער אַרבעטער ניט הפֿסד/קראַנקײַט אין אָדער נאָענט דעם World Trade Center (Ground Zero)‎ אָדער די Fresh Kills Landfill אין אָדער נאָך 9-11-01. Workers' Compensation Board פֿאָרלײגן מיט פֿאָרמע WTCVol-3. זע פֿאָרמע פֿאַר פֿוּלשטענדיק אינסטרוּקציעס.
WTC-VCF-AUTHY (4/17) World Trade Center September 11th Victim Compensation Fund (VCF)‎ אױטאָריזאַציע רײַוויליקער אַרבעטער ניט הפֿסד/קראַנקײַט אין אָדער נאָענט דעם World Trade Center (Ground Zero)‎ אָדער די Fresh Kills Landfill אין אָדער נאָך 9-11-01. Workers' Compensation Board פֿאָרלײגן מיט פֿאָרמע WTCVol-3. זע פֿאָרמע פֿאַר פֿוּלשטענדיק אינסטרוּקציעס.
WTCVol-3Y (9/21) World Trade Center פֿרײַוויליקער קלײם פֿאַר פֿאַרגיטיקוּנג רײַוויליקער אַרבעטער ניט הפֿסד/קראַנקײַט אין אָדער נאָענט דעם World Trade Center (Ground Zero)‎ אָדער די Fresh Kills Landfill אין אָדער נאָך 9-11-01. Workers' Compensation Board, PO Box 5205, Binghamton, NY 13902-5205 נאָך פֿאָרלײגן אַ בייַצייַטיק WTC-12, פֿאָרלײגט אַ קלײם. זע פֿאָרמע פֿאַר פֿוּלשטענדיק אינסטרוּקציעס.

פּוּבליקאַציעס

אַרבעטער

אַרבעטגעבערס